آموزش درست کردن گل با کاغذ
این گل هارو می تونید با کاغذهای الیافی یا کاغذ های کشی درست کنید.گل فروش ها بسیار از این کاغذ ها استفاده می کنند. برای درست کردنشون احتیاج به لوازم زیادی ندارید.به چند رنگ مختلف کاغذ (البته اگر دوست داریدآنها رنگی باشند ؛ وگرنه از یک رنگ چند عدد تهیه کنید.) ، یک عدد قیچی و یک تکه سیم گلسازی برای نگه داشتن گل ها ، احتیاج دارید.

crepeflower2
طبق شکل همه ی کاغذ ها را تا بزنید. نحوه ی تا زدن کاملا مشخصه که چطور باید تا بشه.

crepeflower3
به آخرین تا ، که رسیدید همه ی کاغذ ها را مانند شکل از یک سمت گیره بزنید.

crepeflower4
حالا کناره های کاغذ ها را مطابق شکل برش دهید. به سایز کاغذ ها در شکل دقت کنید.کاغذی که در میانه ی گل قرار می گیرد باید کوچکتر از بقیه باشد. در این آموزش ما قصد داریم قسمت میانی را با رنگ سبز درست  کنیم ، پس سایز آن را کوچکتر از بقیه در نظر گرفتیم.

crepeflower5
در این مرحله کناره های کاغذ ها را به شکل یک هشت برش دهید.

crepeflower6
همچنان که گیره به کاغذ ها متصل است ، مانند شکل قسمت هایی از کاغذ را که بسته است با قیچی برش دهید.

crepeflower7

crepeflower8
پس از اینکه برش کامل شد ، مانند تصویر کاغذ ها را باز کنید و آنها را طبق سایز روی هم قرار دهید. کوچکترین کاغذ روی بقیه ی کاغذ ها باشد. اینبار همه ی کاغذ ها را با هم تا بزنید.

crepeflower9

بعد از اینکه همه ی گل ها را تا زدید دور آنها را با سیم بپیچید.

crepeflower10
حالا در این مرحله شروع به بیرون کشیدن هر رنگ کنید و آن را به شکل یک گل در آورید.

crepeflower11

crepeflower12

crepeflower13

و کاربرد هایی از این گل های کاغذی :

crepeflower18

crepeflower19