ایده های مدرن طراحی باغچه و حیاط

گیاهان کوچک بخرید: معمولاً گیاهان جوان تر، بهتر خودشان را با شرایط آب و هوایی جدید وفق می دهند.

گیاهانی را که نیاز‌های آبیاری مشابهی دارند، به علاوه آن هایی که رنگ ها و بافت های هماهنگی دارند، گروه بندی کنید. گیاهان غیر بومی و بد قِلق را در گلدان قرار دهید تا بتوانید به طور خاص و مجزا از آن ها مواظبت کنید.

جسور باشید: با کاشت توده ای از یک یا دو نوع گیاه به جای ترکیب کردن گیاهان مختلف در یک ناحیه، جلوه ای قوی و یکپارچه به باغ خود بدهید.

با کاشت گیاهان پرچین و بوته های مرزی، مناطق مختلف باغ را از هم جدا کنید. داربست های چوبی، تاب های زینتی یا ساختارهای دیگری را نصب کنید تا محل های استراحت را سایه کرده و مکانی صمیمی خلق کنید.
بخش‌هایی از زمین را با خارج کردن خاک، مرتفع یا پست کنید. در حالی که یک تکه زمین صاف و هموار، تمام راز‌های خود را یک جا فاش می کند، یک تکه زمین دارای پستی و بلندی، چشم ها را فریفته و حس وسیعی به باغ می دهد.
مکان بیرون از خانه را تبدیل به مکانی برای کاوش کنید: پله هایی بسازید که یک شیب را دنبال کنند یا مسیرهای منحنی ای که از مقابل دید خارج می شوند ویا فواره را پنهان می کنند؛ صدای آب بازدید کنندگان را وادار می کند به دنبال منشاء آن بگردند.
همین که طرح باغتان – سنگفرش تراس، مسیر‌ها، درختان، شاه میله ها و گیاهان پرچین – به طور کامل کشیده شد، پالتی از گیاهان درست کنید. فقط به دنبال انتخاب گل هایی که با خانه تان هماهنگ باشند نروید. (مانند سِت کردن گل های ختمی از مد افتاده با خانه های شیروانی!)
ببینید که چه چیزی در حیاط همسایه تان رشد می کند و مناسب منطقه است، گیاهان بومی یا گیاهان مهاجر از شرایط آب و هوایی مشابه؟ دماهای فصلی، بارش باران و نیز تاثیرات ساحلی و داخلی را در نظر بگیرید.

ایده های متفاوت مدرن طراحی باغچه و حیاط

چمن کاری

آبنما

دکوراسیون با نور پردازی

دکوراسیون با سنگ فرش

سنگ فرش

پرچین 

گل کاری

دکوراسیون داخلی

دکوراسیون باغچه و حیاط

دکوراسیون باغچه

باغچه

دکوراسیون حیاط

حیاط

ایده های مدرن طراحی باغچه و حیاط

باغچه با گل های رنگارنگ

نور پردازی در باغچه

سنگ فرش باغچه

باغچه و دیوارهای سنگی