بازسازی اعجاب انگیز وسایل منزل

وسایل منزل

آیا از وسایل منزلتان خسته شده اید؟ یا اینکه مواقعی هست که با تغییر اسباب و اثاثیه منزل تان میبینید که وسایل جدید با قدیمی ها با هم ست نیستند؟ ما برای شما پیشنهاداتی داریم تا خودتان بتوانید به شیک کردن وسایل منزلتان مشغول شوید. با ما همراه باشید:

۱- به روز کردن یک کمد ساده

قبل از تغییر

به روز کردن یک کمد ساده

بعد از تغییر

به روز کردن


۲- به روز کردن یک کمد کهنه:

قبل از تغییر

به روز کردن یک کمد کهنه

بعد از تغییر

کمد کهنه


۳- ست کردن رنگ کمد با تغییر رنگ فضای منزل

قبل از تغییر

ست کردن رنگ کمد با تغییر رنگ فضای منزل

بعد از تغییر

ست کردن رنگ

 

۴- تغییر کاربری یک کمد خام

قبل از تغییر

تغییر کاربری یک کمد خام

بعد از تغییر

تغییر کاربری


۵- استفاده بهیته از یک کمد کهنه

قبل از تغییر

استفاده بهیته از یک کمد کهنه

بعد از تغییر

استفاده بهیته

۶- بازسازی کمد

قبل از تغییر

بازسازی کمد

بعد از تغییر

تعمیر کمد

 

۷- شیک کردن یک کمد

قبل از تغییر

شیک کردن یک کمد

بعد از تغییر

شیک کردن

 

۸- به روز کردن کمد چوبی

قبل از تغییر

به روز کردن کمد چوبی

بعد از تغییر

کمد چوبی