دکوراسیون داخلی آشپزخانه معاصر

ترکیب سبک های مختلف دکوراسیون داخلی از ویژگی های طراحی امروزی است. بسیاری بر این باورند که وجود یک سبک در دکوراسیون داخلی خسته کننده است و پس از مدتی تکراری می شود. از این رو انتخاب چند سبک متفاوت همراه با سبک معاصر امروزی می تواند طراحی داخلی خوبی را خلق کند.

در این ترکیب، سبک مینیمالیست، آرامش و سادگی را به دکوراسیون داخلی می دهد؛ در حالی که سبک معاصر آن می تواند مالک را از کسالت بیرون بیاورد. حال آن که وجود سبک ارگونومیک طراوت و تازدگی را به محیط آشپزخانه می آورد. همراهی این سه سبک بسیار جذاب است.

در این پست قصد بررسی کل دکوراسیون داخلی خانه را نداریم. در این پست به بخش آشپزخانه یک منزل مسکونی می پردازیم. هدف از بررسی این آشپزخانه، پرداختن به سبک معاصر است. ایده بنیادی آشپزخانه بر اساس سبک مینیمالیست است که برای جلوگیری از یکنواختی آن، سبک معاصر را را در آن ترکیب کرده اند.

 

دکوراسیون آشپزخانه به سبک معاصر

دکوراسیون داخلی

معماری داخلی

فضای بزرگ این آشپزخانه دست را برای هرگونه اجرای ایده باز است. سادگی را در انتخاب رنگ های یکدست و به دور از پیچیدگی می توان حس کرد. این سبک آرامش مد نظر مالک را برآورده کرده است. وجود رنگ های خنثی زیاد، می تواند در طولانی مدت باعث کسالت و خمودگی شود. به همین منظور سبک دیگری برای از بین بردن سردی فضا، نیاز است. در این مورد خاص از سبک معاصر استفاده کرده است.

معماری

آشپزخانه

وجود خطوط صاف و نرم، در کنار تعداد محدودی منحنی، به جذابیت فضا کمک می کند. این در حالی است که از ساختار اصلی (سبک مینیمالیت) که برای کل منزل در نظر گرفته شده است، خارج نمی شود.

دکوراسیون داخلی آشپزخانه

استفاده از نور زیاد طبیعی، شور و هیجان سبک معاصر را با یکنواختی سبک سادگی ترکیب کرده است. وجود نور زیاد سر زندگی را در فضای آشپزخانه به ارمغان آورده است.

دیزاین و طراحی

سبک معاصر

سبک مینیمالیستی

ساختار منظم از با استفاده از یکدست کردن کابینت ها و پوشاندن بهم ریختگی و شلوغی ایجاد کرده اند. رنگ های یکدست مینیمال، به تکمیل این سبک کمک می کند و فضا را از حساب شده تر می کند.

سبک پر زرق و برق

سبک ارگونومیک

ایجاد فضای باز به راحتی با حذف بخش ها و اجزای اضافی قابل انجام است. اجرای فضاهای توکار برای وسایل آشپزخانه، این مهم را به وجود آورده است.

سبک دکوراسیون

دکوراسیون آشپزخانه

آشپزخانه مدرن

آشپزخانه امروزی

آشپزخانه بزرگ

باید در نظر گرفت که استفاده از ایده های سبک ارگونومیک، به نظم کامل و یکدستی آشپزخانه کمک کرده است. ساختار منحنی ها و خطوط هندسی در این آشپزخانه که کاملا با یکدیگر هماهنگ هستند، جذابیت آن را بیشتر می کند.

طراحی داخلی

کابینت