خانه های ییلاقی از فرهنگ آفریقایی الهام گرفته اند

دکوراسیون داخلی که از فرهنگ آفریقایی الهام گرفته شده است دارای فضایی گرم و نرم است که بازتابی از شادی ساکنین در مسافرت است و داستان هایی با دوستان به اشتراک می گذارد. طراح این مکان که می بینید آلیسون دیوین از جوت دیزاین است که این خانه را تزیین کرده است. مشتری این خانه زمان زیادی را در هیئت های صلح در آفریقا سپری کرده است و واقعا به دنبال فضایی ویژه برای دکوراسیون داخلی بوده که از آن جا آمده باشد. تیرهای چوبی بدون پوشش باقی مانده اند، پالت های آفریقایی، صندلی های پشمی باهم عناصر طبیعی را ایجاد می کنند که اتمسفری دوستانه را فراهم می سازند. طراح از قطعاتی از مبلمان استفاده کرده است که می تواند کارکردهای متفاوتی داشته باشند ( باکس های اتاق کودک ). این خانه ییلاقی به گونه ای ساخته شده اند که برای فرد فضایی راحت و گرم و نرم را شکل می دهد.

آلیسون دیوین ۱۵ سال تجربه در زمینه هنرهای زیبا و معماری داخلی دارد. او چشم تیزبینی دارد. سبک شیک روشنفکری مدرن را با اشیای کوچک در هم آمیخته و در کنار هم قرارداده است. او این خانه را به صورت خانه ای به سبک فرهنگ آفریقایی طراحی دکوراسیون داخلی کرده است.

تصاویری از دکوراسیون داخلی آفریقایی

آفریقایی

 

معماری

 

معماری داخلی

 

دکوراسیون