دکوراسیون سفره خانه سنتی شیک

سبک ایران دارای ویژگی هایی است که از ارزشی ویژه برخوردار است. ویژگی هایی چون طراحی مناسب، محاسبات دقیق، فرم درست پوشش، رعایت مسائل فنی و علمی در ساختمان، ایوان های رفیع، ستون های بلند و بالاخره تزئینات گوناگون که هریک در عین سادگی معرف شکوه سبک ایرانی است.

سفره خانه های سنتی نیز از همین سبک ایرانی پیروی می کنند. در سفره خانه ها معمولا از طاقی های کوتاه برای ایجاد محیطی صمیمی بهره برده می شود. از دیر باز سفره خانه های سنتی بر این باور بوده اند که دارای دو محیط سر باز و سر پوشیده باشند. این امر بران معنی است که در فصول گرم از محیط سر باز استفاده شده و در فصول سرد با استفاده از محیط سر پوشیده محفلی گرم ایجاد کنند. استفاده از پوشش گیاهی در محیط های سر باز مرسوم است؛ این شکل تزئین در الی است که در محیط های سر پوشیده علاوه بر پوشش گیاهی نسبتا کمتر، تجهیزات سنتی مانند نگاره ها، حوزچه ها و همچنین سماور های سبک قدیم به کار گرفته می شود.

1344d3fd-3b7d-4577-9357-406f213534aLپوشش گیاهی سماور آینه کاری نگاره آب راه شیشه رنگی مهماری داخلی سفره خانه سنتی معماری داخلی سفره خانه حوزچه تزئین سفره خانه معماری داخلی معماری آبنما دکوراسیون سفره خانه سنتی دکوراسیون داخلی سفره خانه سنتی دکوراسیون داخلی سفره خانه دکوراسیون سفره خانه دکوراسیون داخلی دکوراسیون سفره خانه سنتی سفره خانهرستوران با دکوراسیون سنتیطاق سفره خانه

سفره خانه سنتی ایرانی در اسپانیا