رشته معماری داخلی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

تعریف رشته معماری داخلی

رشته تحصیلی معماری داخلی از رشته هایی است که زمینه فعالیت عملی آن را در جامعه می توان به وفور مشاهده کرد. طراحی و معماری داخلی نمایشگاه های بزرگ و کوچک، صحنه آرایی فضای برگزاری سمینارها و جشنواره ها، طراحی و آرایش داخلی فروشگاه های بزرگ و کوچک، هتل ها، ادارات و بانکها، مجتمع های تجاری، خانه های مسکونی، سالن های پایانه ها و فرودگاه ها، احیاء و باز زنده سازی بناهای تاریخی و… همگی مواردی هستند که نیازمند طراح معماری داخلی می باشند.

معرفی رشته معماری داخلی در مقطع کارشناسی

رشته معماری داخلی به بهینه سازی فضاهای داخلی ساختمان ها به منظور انجام فعالیت های روزانه (زندگی – کار ) می پردازد.معماری داخلی " آفرینش فضا " است. این رشته از سویی همانند معماری یا ساختمان و اجزای آن سروکار داردو از سویی دیگر همانند طراحی داخلی بر فضاهای داخلی تاکید می ورزد. عملگرایی و کار آمد بودن در عین زیبایی مهمترین هدف معماری داخلی است.

سرفصل دروس معماری داخلی و تعداد واحدها :

تعداد کل واحدها : ۱۳۴ واحد
دروس عمومی : ۲۰ واحد
دروس پایه : ۳۴ واحد
دروس اصلی : ۲۷ واحد
دروس تخصصی : ۳۹ واحد
دروس اختیاری : ۸ واحد
پایان نامه : ۶ واحد

دروس عمومی

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

دو درس ازدروس مبانی نظری اسلام

۴

ادبیات فارسی

۳

یک درس از دروس اخلاق اسلامی

۲

زبان عمومی

۳

یک درس از دروس انقلاب اسلامی

۲

تربیت بدنی ۱

۱

یک درس ازدروس تاریخ و تمدن اسلامی

۲

تربیت بدنی ۲

۱

یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی

۲

جمع

۲۰

 

دروس پایه

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

مبانی معماری

۲

مبانی معماری داخلی

۲

هندسه مناظر و مزایا

۲

انسان ، طبیعت ، معماری داخلی

۲

انسان ، طبیعت ، وارگونومی

۲

مقدمات طراحی معماری

۵

مقدمات طراحی معماری داخلی

۵

عکاسی ۱

۲

عکاسی ۲

۲

نماد شناسی

۲

هندسه کاربردی

۳

ریاضیات و آمار

۳

فرم و فضا

۳

جمع

۳۴

 

 

دروس اصلی

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

آشنایی با تاریخ معماری

۲

آشنایی با تاریخ معماری تزیینی

۲

آشنایی با معماری جهام اسلامی

۲

آشنایی با معماری تزیینی معاصر

۲

تئوری معماری داخلی

۲

متره و برآورد

۲

شناخت مواد و مصالح

۲

حجم شناسی و ماکت شناسی

۳

تاریخ مبلمان

۲

باغ آرایی

۲

محوطه سازی

۲

تنظیم شرایط محیطی

۲

تنظیم شرایط اقلیمی

۲

جمع

۲۷

 

دروس تخصصی

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

بیان معماری

۳

بیان معماری داخلی ۱

۳

بیان معماری داخلی ۲

۳

طرح معماری

۳

طرح معماری داخلی ۱

۳

طرح معماری داخلی ۲

۳

طرح معماری داخلی ۳

۳

اصول فنی ساختمان ۱

۲

اصول فنی ساختمان ۲

۲

طرح تغییر عملکرد معماری داخلی

۲

عناصر مدلار و پیش ساخته

۲

مدیریت کارگاه

۲

مقررات معماری داخلی

۲

گرافیک معماری داخلی

۲

آشنایی با طراحی صنعتی

۲

جمع

۳۹

 

دروس اختیاری

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

آشنایی با هنرهای سنتی ایران

۲

آشنایی با هنرهای معاصر ایران

۲

فلسفه هنر اسلامی

۲

روش تحقیق

۲

طرح اشیاء در تمدن اسلامی

۲

کاربرد کامپیوتر در طراحی

۲

تاریخ هنر جهان

۲

تاریخ هنر ایران

۲

اصول نقاشی دیواری

۲

جمع

۲۰

شناخت منسوجات

۲

 •  دانشجو موظف به گذراندن  8 واحد از دروس فوق می باشد


دانشگاه هایی که در رشته معماری داخلی پذیرش دانشجو دارند (بر اساس دفترچه کنکور ۹۳)

دانشگاه هنر تهران

دانشگاه هنر شیراز

دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل

دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر یزد

دانشگاه غیر انتفاعی سوره

دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ تهران

 

دانشگاه هایی که در رشته معماری داخلی پذیرش دانشجو دارند (بر اساس دفترچه کنکور ۹۴)

دانشگاه هنر تهران

دانشگاه هنر شیراز

دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل

دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر یزد

دانشگاه غیر انتفاعی سوره

دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ تهران

 

گرایش های ارشد معماری (بر اساس دفترچه کنکور ارشد ۹۳):

 •  معماری اسلامی

 • مهندسی معماری

 • معماری منظر

 • انرژی و معماری

 • معماری داخلی

 • مطالعات معماری ایران

 • تکنولوژی معماری

 • بازسازی پس از سانحه

 • مدیریت پروژه و ساخت

 • فناوری معماری


گرایش های دکترای معماری (بر اساس دفترچه کنکور دکترا ۹۳):

 •  معماری

 • مدیریت پروژه و ساخت

 •  معماری اسلامی