دکوراسیون خود را رنگ و لعاب دیگری ببخشید و بیشتر جلوه دهید 

161

برای درست کردن این حروف زینتی باید دنبال جواهرات شکسته ، گوشواره ای که یک لنگه ی آن گم شده ، دکمه ها و چیزهای دیگری که بتوانید برای ساخت حروفتان استفاده کنید باشید.

163

مطمئنا شما هم در جعبه ی جواهراتون ، جواهراتی دارید که به هر دلیلی قابل استفاده نیستند ، یا اینکه می توانید از جواهرات و لوازم غیر قابل استفاده دوستتان هم استفاده کنید.

164

قبل از اینکه قطعات را بچسبانید ، آنها را روی حروف خود بچینید تا یک نمای کلی از کار را درست کنید ، سپس آنها را با چسب بچسبانید و با استفاده از اسپری رنگشان کنید.

165