کیف های کیسه ای جالب با استفاده از تی شرت کهنه کودکان

Untitled-1

کافی است کمی خلاقیت به خرج دهید و از وسایل موجود درمنزل نهایت استفاده را ببرید امروزه کودکان دنبال ایده های نو هستند همین کاردستی های کوچک سبب رشد فکری آنان می شود و باعث می شود در پیرامون خود دنبال چیزهای جدید باشند .

Desktop8

Desktop9