سبک کوبیسم در طراحی داخلی

حجم گرایی یا کوبیسم

حجم گرایی یا کوبیسم (به فرانسوی: Cubisme) یکی از سبک های هنری است. کوبیسم در فاصله سال های ۱۹۰۷ تا ۱۹۰۸ به عنوان سبکی جدی در نقاشی و تا حد محدودتری در تندیس گری ظهور کرد، که از نقاط عطف هنر غرب به شمار می آید.

ریشه واژه کوبیسم

واژه «کوبیسم» از ریشه «Cube» به معنی «مکعب» اخذ شده است. این واژه را نخستین بار وکسل منتقد هنری بکار برد. دوید هاکنی در کنفرانس دانشگاه هاروارد در ۶ فوریه ۱۹۸۶ در این باره می گوید:

 امروزه کلمه کوبیسم برای آنچه که براک و پیکاسو انجام دادند، عبارت بسیار سیه روز و بد گزینش شده ای است. در واقع این را وکسل، منتقد معروف، پایه گذاشت. او داشت اتفاقی را که افتاده بود درک می کرد و فکر می کرد کوبیسم یعنی مکعب ها و سطح ها. این برچسبی بود که دیگر به آن زده شده بود. کوبیسم ماجرای مکعب ها نیست. این یک دید ساده انگارانه معمولی است که بشنویم کوبیسم از راه نوعی هندسه به تجرید می‌ رسد.
پیکاسو و براک، در این نقاشی های اولیه، ابزارهایی را به غیر از «تحلیل بردن توهم فضا» بکار گرفته بودند. در اولین قدم آنها از شر قراردادهای مرسوم رهایی یافتند! ساختمان ها به جای قرار گرفتن در یک خط عرضی یا پشت سر هم، یکی بر روی دیگری بنا می شدند. به علاوه پیکاسو در برخی آثارش، نه تنها ساختمان ها بلکه تمام تصویر پیش زمینه را به شکل مکعب های ریزی نقاشی می کرد. او با پرداخت های مشترک به زمین و آسمان، فضای بوم را به نوعی وحدت می رساند، اما در این میان با ترکیب حجم های تو پر و میان تهی، از ایجاد «ابهام» نیز غافل نمی شد!

نمونه هایی از نقاشی کوبیسم

کوبیست ها کوشش می کنند تا کلیت یک پدیده (وجوه مختلف یک شی) را در آن واحد در یک سطح دو بعدی عرضه کنند.

طراحی داخلی

سبک کوبیسم

هدف ما از مطرح کردن سبک کوبیسم یا حجم گرایی این بوده که ابتدا یک آشنایی با سبک کوبیسم ایجاد کنیم؛ که ابتدا در نقاشی وجود داشته است و اینکه این سبک در زمینه های دیگری نیز وجود دارد. برای مثال این سبک در عکاسی نیز دیده می شود که به آن عکاسی کوبیستی گفته می شود. در عکاسی کوبیستی از نوعی کلاژ بهره می گیرند، در هم ریختن فضای واقعی توسط چسباندن عکس های مختلف از زوایای مختلف صورت (در پرتره کوبیستی) و چیدمان تصویری با استفاده از عناصر غیر همگون برای رسیدن به مفاهیم کوبیستی. عکاس کوبیست اشیاء را در آن واحد از زوایای مختلفی می بیند، اما تمامی تصویری را که دیده است به ما نشان نمی دهد. بلکه فقط عناصر و اجزایی از آنها را انتخاب و روی سطح دو بعدی تصویر می نمایاند. از این روست که یک اثر کوبیستی، مغشوش، درهم و غیر طبیعی جلوه می کند.

و اما در این پست کوبیسم را در زمینه ای دیگر یعنی کوبیسم در طراحی و دکوراسیون داخلی را خواهید دید.

کوبیسم در دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی

معماری کوبیسم

حجم گرایی در معماری

کوبیسم چیست؟

کوبیسم در دکوراسیون داخلی