سنگ دوزی یا مرصع دوزی بلوز

33

لوازم مورد نیاز:
• مرصع یا سنگ تزئینی
• چسب
• بلوز یا تیشرت
• نخ و سوزن

1

روش کار:
ابتدا سنگ ها یا مرصع ها را روی تی شرت مرتب کنید ، سپس با چسب آنها را روی تی شرت یا بلوزتان بچسبانید ، پس از چسباندن با نخ و سوزن آنها را بدوزید تا محکم شوند.

2