دکوراسیون فروشگاه HAWORTH

این فروشگاه به سه بخش تقسیم شده است. یک بخش که برای عموم باز هست، یک دفتر برای کارمندان و یک محیط انحصاری برای برای ورود افراد VIP.

دکوراسیون فروشگاه بر اساس رنگ سفید و دیوار های قرمز و در نهایت تکمیل کننده ی آن مبل های رنگی آن هستند که روح خاصی را به معماری و دکوراسیون این فروشگاه داده است.

کانترهای فروشنده مختلفی که در داخل مغازه وجود دارد به عنوان یک محور برجسته از این فروشگاه برای جلب نظر مخاطب جلوه می کند.

یک سری صندلی به شکل تنها و یا کنار هم به همراه میزهایی که با چراغ هایی چشمک زن تزئین شده اند، در درون فروشگاه قرار دارد. همچنین یک چتر معلق که در وسط فروشگاه برای دادن دکوری زیبا به فروشگاه قرار داده شده است.

در زیر میتونید نمونه هایی از عکس های فروشگاه هورت را مشاهده کنید.

دکوراسیون فروشگاه

دکوراسیون داخلی

دکوراسیون مغازه

طراحی داخلی

معماری داخلی