فراخوان برگزاری مسابقه معماری خرداد ۹۴

منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید (شرکت عمران ارگ) درنظر دارد به منظور طراحی المان ورودی منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید مسابقه ای با همین عنوان برگزار نماید.
طراحی المان مربوط به قسمت ورودی منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید واقع در جاده بم – زاهدان می باشد.

ویژگی های طرح:

١. طرح باید ضمن توجه ویژه به موقعیت خاص استان کرمان ، نشانگر هویت شهری این منطقه در آمیزه ای از فرهنگ ایرانی- اسلامی باشد.
۲٫ نسبت به نحوه نور پردازی در شب و میزان رؤیت المان (باتوجه به موقعیت طرح و حجم عبور از جاده بم – زاهدان ) توجه کافی منظور شود.
۳٫ طرح باید قابلیت اجرا داشته باشد و مطابق کروکی با رعایت تمامی تناسبها ترسیم گردد.
۴٫ استفاده از مصالح متناسب با اقلیم کویری منطقه و بهره گیری از مبانی نظری معماری ایران
۵٫ توجه به بستر فیزیکی طرح
۶ . قابلیت نماد شدن اثر المان به عنوان شاخص منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید

جزئیات برگزاری مسابقه معماری:

الف- شرایط اختصاصی مسابقه:

١. مسابقه حاضر بصورت آزاد و در یک مرحله برگزار می گردد.
٢. دانشگاه در مورد افرا د حقیقی که بصورت گروهی در مسابقه شرکت خواهند نمود، تنها فردی که با عنوان سرگروه ثبت نام می کند را جهت شرکت در مرحله برگزاری مسابقه به رسمیت می شناسد.
٣. طرحها قبل از ارائه به هیئت داوران، توسط دانشگاه بررسی می شود و در صورت رعایت شرایط مسابقه و احراز جزئیات مربوط به مسائل فنی، اقتصادی و کلیات مطروحه در بخش اول به هیئت داوران ارجاع خواهد شد.
۴. برگزار کننده مجاز خواهد بود از کلیه طرحهای ارسالی برای طراحی نهایی المان و اجرای پروژه استفاده نماید و کلیه حقوق مربوط به آثار ارسالی متعلق به دانشگاه و منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید می باشد.
۵. طرحهای ارائه شده، پس از پایان مسابقه مسترد نخواهد گردید.
۶. برگزار کننده، طرحهای رسیده را پس از اتمام مسابقه به نحو مقتضی و مطلوب و با ذکر مشخصات صاحب طرح منتشر خواهد نمود.
٧. برگزار کننده در قبال تأخیر و یا خسارت وارده به مدارک قبل از تحویل آن به دبیرخانه، مسئولیتی را بر عهده نمی گیرد.
٨. دبیرخانه مسابقه دانشگاه به طرحهای رسیده پس از تاریخ اعلام شده در تقویم مسابقه ترتیب اثر نخواهد داد.

ب- نحوه ارائه مدارک:

مدارک موردنیاز جهت شرکت در مسابقه شامل:
١ . ارائه طرح حداکثر در۲ شیت A2
٢. شرح سناریوی طراحی
٣. پیشنهاد چگونگی اجرای نورپردازی طرح
۴. ارائه کلیه مدارک خواسته شده بر روی لوح فشرده با برچسب خوانا شامل نام کامل طراح و عنوان مسابقه
می باشد که شرح هرکدام از موارد صدر الذکر در ذیل آمده است.

ج- مدارک موردنیاز جهت ارائه در شیت های A2:

الف. پلان ها، نماها و مقاطع مورد نیاز (از موقعیت مناسب به مقیاس ١٠٠/١)
ب. ارائه و طراحی جزئیات اجرایی و معرفی مواد و مصالح به کار رفته در طرح
ج. رعایت عنوان پیشنهادی ازسوی دبیرخانه مسابقه که در بخش پیوست ارائه شده است.

تقویم اجرایی مسابقه

ردیف

مراحل عملیاتی مسابقه

زمان بندی

۱

پایان زمان ثبت نام و تحویل مدارک به دبیرخانه مسابقه

۲۵ اردیبهشت ۹۴

۲

برگزاری نمایشگاه و داوری طرح های رسیده

۱۷ خرداد ۹۴

۳

اعلام نتایج مسابقه و مراسم اختتامیه

۲۰ خرداد ۹۴

 توجه داشته باشید که طرح ها تا تاریخ ۱۵/۳/۹۴ به دست ما برسد تا در تاریخ ۱۷/۲/۹۴ به موقع برای داوری ارسال شوند.

هیئت داوران:

– دکتر حسن اصانلو
– دکتر سیاوش افشار
– دکتر حمیدرضا اکبری
– دکتر محمد رضا پورزرگر
– دکتر حامد شیخ طاهری
– مهندس هادی نادری
– مهندس احسان مسعود

هیئت اجرایی:

– سهیل یاری
– وحید دهمرده
– محمد اسماعیل حیدری

جوایز:

ریاست منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید (شرکت عمران ارگ) به نفرات برگزیده اول تا سوم این مسابقه جوایزی به شرح ذیل اعطاء خواهد نمود:

نفر اول: (۳) سکه تمام بهار آزادی به همراه لوح تقدیر
نفر دوم: (۲) سکه تمام بهار آزادی به همراه لوح تقدیر
نفر سوم: (۱) سکه تمام بهار آزادی به همراه لوح تقدیر

دبیرخانه مسابقه:

سمنان – گرمسار- حاجی آباد- موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی گرمسار- انجمن علمی دانشکده معماری

تلفن: ۰۹۱۸۱۴۴۰۴۲۴
ایمیل:  تاریخ مسابقه گذشته است
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت مربوطه مراجعه شود.
سایت مرتبط: تاریخ مسابقه گذشته است

فراخوان برگزاری مسابقه معماری خرداد 94