جشنواره ی معماری لندن از تاریخ ۱ ژوئن تا ۳۰ ژوئن سال ۲۰۱۴ برگزار خواهد شد.

www.tazeen.ir_call-for-projects-london-festival-of-architecture_london_festival_of_architecture_2014امسال، دهمین سال برگزاری این جشنواره است. این جشنواره توسط سازمان های بنیاد معماری، شورای

بریتانیا، معماری لندن جدید و RIBA برگزار و پیرامون مباحث معماری بحث و گفتگو خواهد شد.

رهبری نهادهای فرهنگی شهر لندن از جمله نهادهای برج شهر، موزه طراحی، اعتماد ملی، آکادمی

سلطنتی هنر، گالری مارپیچ و موزه Sir John Soane فعالیتهای فرهنگی ای را در طول این جشنواره در شهر

لندن ارائه خواهند نمود.

در حال حاضر، این جشنواره در حال فراخوان، از میان هنرمندان، معماران طراحان و … برای شرکت در این

جشنواره برای سال ۲۰۱۴ می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این جشنواره مراجعه نمایید.

 http://www.londonfestivalofarchitecture.org