مسابقه طراحی المان شهری

این مسابقه، به دنبال یک طراحی مفهومی نهایی است؛ که در ۱٫۹۴ هکتار موجود در فضای باز در بخش شهری، قابل اجرا باشد. نکته ی قابل توجه در این مسابقه، جایزه ی طرح اول است؛ که ۱۵ هزار دلار آمریکا است. همچنین جایزه ی طرح دوم و سوم به ترتیب 7500 دلار و ۲۵۰۰ دلار است.

طراحی المان شهری

مهلت ارسال آثار: ۲ جولای ۲۰۱۴ برابر با ۱۱ تیرماه ۱۳۹۳

دانلود اطلاعات مورد نیاز مسابقه

اطلاعات ضمیمه (تاریخ مسابقه گذشته است)

وب سایت رسمی مسابقه (تاریخ مسابقه گذشته است)

دانلود دفترچه اطلاعاتی که از پیش باید بدانید  (تاریخ مسابقه گذشته است)

شرایط و مدارک مورد نیاز برای ثبت و ارسال آثار (تاریخ مسابقه گذشته است)