موضوع مسابقه
شامل طراحی دروازه ورود و خروج به شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان نمادی از فعالیت های شهرک و تامین کننده نیازهای عملکردی آن می باشد.

برگزار کننده : شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

6_11

ویژگیهای مورد نظر
۱.در نظر گرفتن بستر طرح
۲.طراحی دقیق پروژه در چارچوب برنامه فیزیکی ارائه شده.
۳.خلاقیت و نوآوری در جهت ایجاد حس ماندگاری و مضامین معماری اسلامی – ایرانی معاصر و پایدار( با بکار گیری عناصر برجسته معماری ایرانی)
۴.خوانا بودن و نمادین بودن طرح
۵.در نظر گرفتن سیمای طرح در ساعت مختلف شبانه روز
۶.رعایت ضوابط و استاندارد های ترافیکی
۷.توجه به اجرایی بودن طرح و ضوابط فنی در مرحله اجرای پروژه

مشخصات کالبدی طرح
الف- مشخصات ابعادی
عرض گذر در محل اجرای طرح ۱۸ متر می باشد.
حداقل عرض ورودی و خروجی سواره ۷ متر می باشد.
حداقل ارتفاع ورودی و خروجی سواره ۶ متر می باشد.
حداکثر عمق طرح ۶ متر می باشد.

ب- مشخصات فیزیکی
سه دهانه مجزا برای ورود و خروج سواره و پیاده رو در نظر گرفته شود.(دوعدد برای ورود و خروج سواره و یک عدد برای ورود و خروج پیاده)
فضای نگهبانی با ابعاد ۳*۴ در نظر گرفته شود.
اولویت در طراحی نمادی است که بیانگر نوع فعالیت شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان است به نحوی که طرح معماری نماد مورد نظر symbolic sign در فضایی مناسب جانمایی گردد که حتی بدون اجرای طرح سردر، قابلیت اجرا داشته باشد.

مدارک مورد نیاز و نحوه ارائه
۱. مبانی شکل گیری طرح
۲. سایت پلان در مقیاس ۵۰۰/۱ و ۱:۱۰۰۰
۳. پلان در مقیاس ۱۰۰/۱
۴. نماها در مقیاس ۱۰۰/۱ با مشخص نمودن مصالح
۵. مقاطع در مقیاس۱۰۰/۱
۶. تصاویر سه بعدی از طرح جهت معرفی سیمای پروژه در روز و شب حداقل ۲ مورد
۷. کلیات سازه
۸. جزئیات لازم

کلیه مدارک مورد نیاز می بایست حد اکثر در پنج شیت ۱۰۰*۷۰ به صورت افقی به انضمام یک متن توضیحی حداکثر در ۴۰۰ کلمه که مراحل شکل گیری ایده طرح را بیان می نماید به انضمام لوح فشرده شامل کلیه طرح ها، فایل اتوکد، فایل مدل سه بعدی و متن توضیحی طرح ارائه گردند.

شرایط شرکت در مسابقه
۱.شرکت در این مسابقه برای همه معماران، مهندسان مشاور، دانشجویان معماری و سایر علاقمندان رشته های مرتبط آزاد است.
۲.کسانی می توانند طرح خود را در مسابقه شرکت دهند که علاوه بر فرم ثبت نام
، مبلغ ۲۰۰۰۰۰(دویست هزار) ریال به شماره حساب ۷۸۲۰۷۰۲۰۲۰ بانک تجارت، بنام تمرکز وجوه درآمدهای اختصاصی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان واریز و تصویر فیش ارسالی را تا آخرین مهلت ارسال آثار، به دبیرخانه ایمیل نمایند.
۳. حق چاپ پروژه ها با ذکر طراح برای دبیرخانه مسابقه، مجاز است.
۴.در مورد افراد حقیقی که بصورت گروهی در مسابقه شرکت خواهند نمود، برگزار کننده تنها فردی را که با عنوان سرگروه ثبت نام می کند جهت انجام مراحل مسابقه به رسمیت می شناسد.
۵.برگزار کننده در قبال تأخیر و یا خسارت وارده به مدارک قبل از تحویل آن به دبیرخانه مسئولیتی ندارد.
۶.شرکت کنندگان می توانند طرح های خود را در مهلت مقرر توسط پست پیشتاز و یا حضوری (در ساعات اداری) به دبیرخانه مسابقه ارسال نمایند.
۷.شرکت کنندگان موظفند کلیه اطلاعات خواسته شده را در فرمت پیشنهاد شده از سوی برگزارکنندگان مسابقه، تحویل دهند. شرکت کنندگانی که مدارک خود را ناقص تحویل دهند در مسابقه شرکت داده نخواهند شد.
۸.نباید مشخصات طراح و سایر نشانه ها از قبیل لوگو، امضاء و نشانه های خاص در پشت و روی شیتهای ارسالی باشد.
۹.حق برگزاری نمایشگاه و چاپ آثار رسیده در فرصت مناسب برای دبیرخانه مسابقه محفوظ می باشد.
۱۰.هیچ یک از آثار رسیده مرجوع نخواهد شد.
۱۱.طرحهایی که پس از زمان مقرر به دبیرخانه ارسال گردند در مسابقه شرکت داده نخواهد شد.

جوایز مسابقه
طرح برگزیده اول ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال + لوح تقدیر+ درج طرح برگزیده در جراید+ انعقاد قرارداد طراحی فاز۲ درصورت تامین اعتبار
طرح برگزیده دوم۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال+ لوح تقدیر
طرح برگزیده سوم ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال + لوح تقدیر
به طرحهای چهارم تا ششم نیز گواهی تقدیرنامه در مسابقه از سوی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان اعطا خواهد شد.

برنامه زمانبندی
اعلام فراخوان : ۹۳/۰۲/۰۳
آخرین مهلت ارسال آثار : ۹۳/۰۴/۳۱
اعلام نتایج : ۹۳/۰۵/۱۱
نمایشگاهی از طرح های دریافتی در تاریخ ۹۳/۰۵/۱۱ در محل شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان یرپا و از آثار منتخب تقدیر خواهد شد.
اسناد مسابقه از تاریخ ۹۳/۰۲/۰۳ از طریق دبیرخانه مسابقه یا از طریق دبیرخانه مسابقه و سایت شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان قابل دریافت می باشد.

دبیرخانه مسابقه
نشانی: بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، پارک علم و فناوری شیخ بهایی کد پستی:۸۴۱۵۶۸۱۹۹۹
تلفن: ۶۲۸۳۳۳۸-۳۸۷۱۷۴۷-۰۳۱۱
فاکس: ۳۸۶۲۳۵۵-۰۳۱۱
ایمیل: park@istt.ir
وب سایت: www.istt.ir

مسابقه طراحی سردر ورودی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان