معماری حمام ایرانی را بیشتر بشناسید!

شاید شما هم درباره معماری ایرانی شنیده باشید که گاهی در جهان مطرح می شود. نکته ای که در این بین اهمیت دارد، این است که بسیاری از ما درباره آنها چیزی نمی دانیم! تنها شنیده ایم که در مجله ای درباره معماری خاصی صحبت شده است. معماری های زیادی در ایران وجود دارد که توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرده است. از جمله می توان به معماری حمام ایرانی اشاره کرد. سبک های خاص طراحی های حمام ایرانی برای معماران جهان جالب توجه است و به بررسی آنها پرداخته اند. از جمله  آنها می توان به حمام علی قلی آقا در اصفحان و حمام قجر در قزوین اشاره کرد. این بناها در در سایت های معماری مهم با زبان انگلیسی و اسپانیایی معرفی شده اند.

معماری حمام ایرانی در نظر جهان

معماری حمام ایرانی

نظر سایت های جهانی درباره معماری حمام ایرانی

حمام های عمومی نقش بسیار مهمی را در معماری ایران پیش از اسلام بازی کرده اند و آب و نظافت نزد ایرانیان بسیار اهمیت داشت. این نقش پس از ظهور اسلام از اهمیت بیشتری برخوردار شد؛ چراکه اسلام به نظافت اهمیت زیادی می داد و در این آئین طهارت امری ورای نظافت تعریف می شد. به گونه ای که هر مسلمان پس از بروز برخی شرایط جسمی، انجام غسل هایی بر او واجب شده و برای خواندن نمازهای یومیه، به استحمام نیاز پیدا می کرد. لذا از اصلی ترین فضاهای معماری ایران، حمام های عمومی است. علاوه بر استحمام در این فضاها خدمات بسیاری از جمله ماساژ، سلمانی و اصلاح موهای سر و بدن، حجامت، و برخی خدمات دیگر ارائه می شد.

این حمام ها بیشتر در مناطق شلوغ شهری همچون مجاورت بازارها ایجاد می شد که بیشتر آنها از موقوفات مذهبی هستند.

حمام علی قلی آقا در اصفهان و حمام قجر قزوین از نمونه های زیبای معماری حمام ایرانی هستند؛ که به دلایل بهداشتی پس از انقلاب اسلامی، کاربری آنها تعطیل و به موزه (مردم شناسی) تبدیل شدند.

تصاویر حمام قجر قزوین

معماری حمام ایرانی

معماری حمام قجر قزوین

حمامهای قدیمی

معماری حمامهای قدیمی

نام رختکن حمامهای قدیمی

تصاویر حمام علس قلی آقا اصفهان

حمام علی قلی آقا

گرمابه زنانه

دوش گرفتن

معماری حمام علقلی آقا

حمام علی قلی خان

حمام علیقلی خان

سربینه