عمران و معماری با رویکردی بر توسعه پایدار

تغییر تاریخ های همایش “عمران و معماری با رویکردی بر توسعه پایدار” توسط دبیرخانه همایش، به شرح ذیل اعلام می گردد:

آخرین مهلت ثبت نام و ارسال مقالات: چهارشنبه ۳ تیر ماه ۱۳۹۴
تاریخ اعلام نتایج داوری مقالات: چهارشنبه ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۴
مهلت ارسال نسخه نهایی مقالات: شنبه ۲۰ تیرماه ۱۳۹۴
تاریخ برگزاری همایش: پنج شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۴
سایت مرتبط: www.conf.fshiau.ac.ir

فراخوان همایش ملی عمران و معماری با رویکرد توسعه پایدار

همایش