طراحی و دکوراسیون داخلی دفتر کار شرکت تبلیغاتی Wieden+Kennedy در نیویورک

دکوراسیون داخلی

طراحی داخلی دفتر کار شرکت بزرگ و مشهور تبلیغاتی Wieden+Kennedy، توسط گروه معماری نیویورکی WORKac انجام شده است.

معماری داخلی

دکوراسیون داخلی این دفتر کار بزرگ که ۵۰۰۰۰ مترمربع مساحت دارد، با شعار "محدود سازی فضای کار شخصی برای رسیدن به فضای کار گروهی بزرگتر" انجام شده است. طراحی داخلی منحصربفرد این دفتر کار، به دلیل وجود شاخصه هایی است که گروه WORKac در کار خود از آن استفاده کرده اند. وجود فضاهای ورزشی، اطاق های کنفرانس متعدد، راه پله ی ویژه ی چوبی، همه و همه نکاتی است که در این طراحی داخلی وجود دارند. با تزئین همراه باشید.

اطاق های کنفرانس

بر اساس تحقیقات انجام شده، دفاتر تبلیغاتی، در صدر طراحی های دفاتر کاری قرار دارند. در یک دفتر کار تبلیغاتی، خلاقیت در طراحی حرف اول را می زند و این خلاقیت باید در تمام فضاها موج بزند؛ چرا که کارمندان یک شرکت تبلیغاتی پیوسته در حال بروز خلاقیت در کارشان هستند. وجود فضای خلاقانه ذهن را در پرورش ایده های خلاقانه، تقویت خواهد کرد.

راه پله ی ویژه

دکوراسیون

طراحی طبقات، از یکدیگر متفاوت است. وجود یک کتابخانه با طراحی متمایز، از نکات این طراحی داخلی می باشد. همچنین یک راه پله ی چوبی و یک راه پله ی سفید، تراس برای اجتماعات کوچک و …، تمایزات طبقات متفاوت با یکدیگر است.

طراحی دکوراسیون

دکورایون دفتر کار

دکوراسیون شرکت تبلیغاتی

دکوراسیون اتاق فکر

به دلیل این که در دفتر تبلیغاتی Wieden+Kennedy، به دلیل ماهیت کار، گردهمایی و بحث های گروهی بسیار زیاد اتفاق خواهد افتاد، تیم طراحی داخلی سعی کرده است فضاهای بحث گروهی، جلسات و … را در اندازه های متفاوت، سطوح امنیتی متفاوت و سبک طراحی متفاوت، ارائه دهد. این امر با کاهش فضاهای کار خصوصی اتفاق افتاده است. اطاق های جلسات، بعضا دارای دیوارهای شیشه ای و شفاف و بعضا غیر قابل رویت هستند که بنا بر سطح التزامات جلسه مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

دکوراسیون اتاق جلسات

دکوراسیون داخلی فضای کار گروهی

معماری تراس

دکوراسیون کافی شاپ

پلان طراحی دفتر کار شرکت تبلیغاتی Wieden+Kennedy در نیویورک

پلان طراحی دفتر کار

پلان شرکت تبلیغاتی

پلان متفاوت

پلان دفتر کار

پلان دکوراسیون داخلی

پلان شرکت