کیف های خرید بسیار زیبا و خلاقانه که نمی تونی ازشون بگذری !

این کیف ها و طرحی که در آنها استفاده شده برای افرادی که خلاقند و همیشه دنبال ایده ها و روش های جدید ، یا طرح هایی که بتونن ازشون ایده بگیرن هستند، بسیار خوبند. در این پست ما ۳۲ طرح رو قرار دادیم که از مشاغل و حرفه های مختلفی برای طراحی آنها استفاده شده. این طرح ها بیشتر برای افراد گرافیست و افرادی که در زمینه ی تبلیغات فعالیت می کنند مفید است.

ASPE_Crime_Stories_Bag

Brain_Bag_IBM_OpenPower_Project

 

Canon_Shopping_Bag

 

City_Harvest_Help_Cure_Hunger_In_New_York

 

Christian_Child_And_Youth_Aid_Bag_For_More

 

Clothes_In_Closets_Knuckle_Bag

 

Coffee_Concept

 

Craftsman_Tools_Drill_Bag

 

Dragon_Net_Diving_Bag

 

Fitness_Company_Shopping_Bag

 

Get_The_Hang_Of_It

 

Golf_GTI_Bag

 

Gortz_17_Shoelace_Box

 

Kiwi

 

Kong_Shoe_Bag

 

LG_Steam_Direct_Drive_Washing_Machine

 

Lipton_Clear_Green_Tea_Bag_Carry_Bag

 

Max_Factor_Eye_Bag

 

Meralco_Unplug_to_Save_Bags

 

Moo_Shoes

 

Panadol_Extra_Bags

 

Pantene_Shampoo_Bagg

 

Paper_Bag_with_Dog_Ear_Handles

 

Red_Cross

Revital

 

San_Li_Tun_Village_Dinosaurian_Egg

 

Sandisk_Space_For_4000_Photos

 

Shumensko_Beer_Beer_Crate

 

This_Human_World_Australian_Film_Festival_Of_Human_Rights

 

Stop_N_Grow_Nail_Biter_Bag

Xposed_Bag

 

YKM_Skipping_Bag