چیدمان متفاوت داخل کمد

چیدمان داخل کمد همیشه یکی از سخت ترین قسمت های چینش بوده است. خصوصا برای خانم ها. برای چینش زیبا نکاتی مانند طراحی اولیه کمد، قفسه بندی های مجزا، اندازه کمد، انتخاب آویزها و چندین مورد دیگر اهمیت دارد. گاهی نیاز به دل کندن از بعضی لباس ها می شود. ولی با چینش مناسب می توان مقدار کمتری از لباس ها را دور انداخت.

گاهی نیاز به چینش کمد خود دارید؛ گاهی نیاز به چینش کمد کودکان. گاهی زیادی لباس آزار دهنده است؛ گاهی کمبود آن. گاهی توزیع محل قرار گیری انواع لباس مناسب نیست؛ گاهی نبود قفسه خاصی. البته بهترین راه حل انتخاب کمد مورد نظر مناسب از ابتدای کار است. ولی در بسیاری از موارد این موضوع از اختیار ما خارج است. در این پست چند نمونه از ین ترکیبات و چینش ها را در انواع مختلف کمد برای شما آماده کرده ایم، تا کمکی برای شما باشد.

این طرح ها را با هم می بینیم. ممکن است کمد دلخواه شما در این نمونه ها باشد.

چیدمان متفاوت داخل کمد

چیدمان کلاسیک کفش در کمد

قرار دادن وسایل در کشو کمد

کمد صورتی برای سیسمونی

کمد کودکان

کمد کمد لباس چینش کمد اتاق کمد راهروی کمد کمد دیواری دکوراسیون کمد چیدمان کمد