شیشه های متلاک

شیشه های متلاک از جمله شیشه های پرداخت شده با رنگ هایی متفاوت، که برای ساخت انواع مصارف مانند صنایع کابینت، پارتیشن و ساختمان اعم از کمد، در، میز، قفسه و غیره بسیار مناسب می باشند.